O sboru

Farní sbor českobratrské církve evangelické na Rané patří do poličského seniorátu.